Flensefot AS

Flensefot AS er leverandør av forankringssystem for trykkrør med flenser.


Flensefot, en patentert brakett som har vært i produksjon siden 1995 hos Vemi AS, men er fra 1/1 2010 skilt ut og registrert med eget produksjonsselskap: Flensefot AS.

Flensefot er mest brukt i kommunale VA-anlegg, men også benyttet i offshore-industrien.